Foodwaste Project

Foodwaste Project

Empreses del sector agroalimentari i del packaging ―Ametller Origen, Delafruit, Coberagelab, Samtack i Salaet―, nexes empresarials com el Consorci de la Zona Franca i Mercabarna, un centre de recerca de la UdG i l’IRTA, s’alien en el projecte Foodwaste for Foodpack, que impulsa i coordina el Packaging Cluster.

Dins d’aquest projecte, amb una durada aproximada de dos anys, es preveu crear un nou sistema circular entre el sector alimentari i del packaging en el qual els residus generats per la indústria agroalimentària siguin convertits en matèria primera destinada al sector del envàs i embalatge per produir packaging primari o secundari compostable. Foodwaste for foodpack esdevé una oportunitat per reduir l’impacte ambiental derivat dels residus orgànics de la producció d’aliments, convertint el subproducte orgànic en matèria primera d’alt valor afegit que proveeixi una alternativa sostenible a l’ús de matèries primeres verges i al plàstic.
El material a base de fibres s’obtindrà mitjançant la tecnologia existent per a la fabricació de paper, cartró i/o fiberboard amb una formulació que no comprometi la seva compostabilitat i la valorització final de l’envàs. Es buscaran aplicacions del resultat obtingut com a material d’envasament per aliments i es treballarà per a funcionalitzar aquests materials i dotar-los de propietats antimicrobianes que contribueixin a allargar la vida útil dels aliments. El projecte planteja una solució que impulsi l’economia circular, centrant-se en tres pilars:

1. Valorització de residus alimentaris provinents del processos de transformació d’aliments.
2. Reducció de l’ús de MP verges, principalment de plàstic, com a material d’envasament.
3. Disseny que asseguri la valorització final de l’envàs.